Moc akustyczna źródła dźwięku – całkowita moc fali akustycznej emitowanej

2020-06-03

Fala akustyczna padająca na przegrodę pobudza ją do drgań, co powoduje dalsze przenoszenie dźwięku. Fala akustyczna padająca na przegrodę pobudza ją do drgań, co powoduje dalsze przenoszenie dźwięku. Ich umiejscowienie powinno być optymalnie dostosowane do pomieszczeń użytkowych, jak najbliżej źródła hałasu. Moc akustyczna źródła dźwięku – całkowita moc fali akustycznej emitowanej przez źródło. Nie zależy on od odległości od źródła dźwięku oraz od rodzaju pomieszczenia – jest wartością absolutną. Analogia dotyczy źródła hałasu oraz źródła ciepła w pomieszczeniu. Moc akustyczna różnych źródeł bardzo znacznie różni się wartościami, dlatego posługiwanie się tym pojęciem jest niepraktyczne. Moc akustyczna źródła ciepła porównywana jest do mocy cieplnej źródła ciepła. Ilość tej energii wysyłanej przez źródło dźwięku w jednostce czasu jest mocą akustyczną źródła P [W]. Sprawdzi się również w miejscach, w którym nie ma dostępu do stałego źródła prądu. Gdzie: LW – poziom mocy akustycznej [dBA],W – moc akustyczna źródła dźwięku [W],W0 – moc akustyczna źródła odniesienia równa 10–12. W wielu wypadkach okazują się niezastąpione na działkach rekreacyjnych, biwakach czy kempingach, gdzie często brakuje bezpośredniego źródła prądu. Moc akustyczna źródła ciepła porównywana jest do mocy cieplnej źródła ciepła. Ucho ludzkie odbiera wartość ciśnienia akustycznego, która jest zależna od odległości od źródła dźwięku i rodzaju pomieszczenia. Walka z hałasem jest oczywiście najskuteczniejsza, jeśli polega na eliminowaniu czy redukcji jego źródła. Jednak odpowiednia redukcja źródła hałasu nie zawsze jest możliwa. Tak samo ciśnienie akustyczne zależne jest od odległości od źródła hałasu i właściwości absorpcyjnych przegród. W analizowanym budynku 5-kondygnacyjnym izola­cyj­ność akustyczna od dźwięków uderzeniowych stropów żelbetowych między IV i V kondygnacją nie spełniała wymagań normowych [4, 5] (RYS. Generator prądu znajduje swoje szerokie zastosowanie również w miejscach, gdzie konieczne jest wykorzystanie energii elektrycznej, czyli nie ma dostępu do jej bezpośredniego źródła. Li - poziom średniego ciśnienia w pomieszczeniu odbiorczym [dB],A - powierzchnia dźwiękochłonna w pomieszczeniu odbiorczym [m²],A0 - chłonność akustyczna odniesienia [m²]. Temperatura w pomieszczeniu zmienia się wraz z odległością od źródła ciepła, odległością od ścian oraz ich rodzajem. W1 - moc akustyczna padająca na przegrodę [W],W2 - moc akustyczna przenoszona przez przegrodę [W],W3 - moc akustyczna przenoszona przez elementy boczne lub inne elementy [W].