Posiada tylko master key system nagród

2020-07-15

System OpenPKW odbiera dane od użytkowników, zapisuje je w bazie danych, a także udostępnia na stronie internetowej wszystkim wyborcom w czasie rzeczywistym. System ten prócz zbierania danych ma zadanie wizualizować pozyskane informacje w postaci diagramów wyborczych z podziałem na województwa. To interesujące, bo teraz Twoja gałąź testing przesunęła się do przodu, jednak gałąź master ciągle wskazuje ten sam zestaw zmian, co w momencie użycia git checkout do zmiany aktywnej gałęzi. Posiada tylko master key system https://www.dobre-zamki.pl/pl/c/Systemy-master-key/215 nagród. W tym wypadku, wciąż jesteś na gałęzi master. Prawie każdy system kontroli wersji posiada wsparcie dla gałęzi. Producent i sprzedawca zabezpieczeń mechanicznych oraz elektronicznych MASTER KEY dla deweloperów, instytucji państwowych, użyteczności publicznej, firm i odbiorców prywatnych. Przesunęło wskaźnik HEAD z powrotem na gałąź master i przywróciło pliki w katalogu roboczym do stanu z migawki, na którą wskazuje master. Kiedy zatwierdzasz pierwsze zmiany, otrzymujesz gałąź master, która wskazuje na ostatni zatwierdzony przez Ciebie zestaw.