TM202 Tenmars luksomierz wykonuje następujące pomiary: – natężenie oświetlenia

2019-10-08

Podczas wykonywania pomiarów wykorzystano luksomierz odniesienia, który służył jako dodatkowy wskaźnik kontroli parametrów elektrycznych wzorców światłości. Usługa wzorcowania kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania zawierającego wyniki pomiaru wskazanego przez przyrząd wzorcowany i porównanie ze wzorcem wraz z podaną niepewnością wzorcowania. TM202 Tenmars luksomierz wykonuje następujące pomiary: – natężenie oświetlenia. Porównując błędy względne z błędami całkowitymi dla luksomierzy oznaczonych numerami od I do III, można stwierdzić, iż są dużo mniejsze, niż deklarowane przez producenta błędy całkowite. Luksomierz przeznaczony jest do pomiarów natężenia oświetlenia naturalnego i sztucznego w zakresie 0,1 lx÷199,9. Na podstawie przeprowadzonych badań wyznaczono błędy względne oraz błędy kosinusowe luksomierzy, a także współczynniki (wskaźniki) korekcji barwy. Aby rejestrowane przez luksomierz natężenie oświetlenia odpowiadało wartości odniesienia, przyrząd ten musi spełniać szereg wymagań. Luksomierz 202MT to miernik pozwalający na pomiar natężenia oświetlenia z rozdzielczością 0,01. Analizując tabelę 5 można stwierdzić, iż tylko w przypadku luksomierza oznaczonego numerem V błędy pomiaru w punktach 2 lx oraz 1 lx znajdują się poza deklarowaną dokładnością. Tylko z aktualnym świadectwem wzorcowania możesz być pewny, że Twój miernik jest sprawny i podaje prawidłowe wyniki. Luksomierz automatycznie sygnalizuje stan rozładowania baterii zasilającej poniżej dopuszczalnego poziomu, co zabezpiecza przed błędnymi odczytami. Zastosowanie podanych w tabeli 6 współczynników korekcji barwowej zmniejszyłoby błędy uzyskania niepoprawnej wartości natężenia oświetlenia. Po odpowiednim ustawieniu wzorca światłości na ławie fotometrycznej umieszczono na wózku wzorcowany luksomierz wraz z głowicą fotometryczną. Luksomierz posiadają wbudowaną pamięć oraz szereg dodatkowych funkcji ułatwiających pomiary. Słowa kluczowe: luksomierz (fotometr), błąd kosinusowy, współczynnik (wskaźnik) korekcji barwowej, rozkład widmowy, wzorcowanie, błędy pomiaru, źródła światła mgr inż. W tabeli 5 zestawiono błędy pomiaru oraz obliczone do każdego punktu pomiarowego dokładności deklarowane przez producenta. Luksomierz L-51 przeznaczony jest do pomiarów natężenia oświetlenia naturalnego i sztucznego w zakresie 0,1 lx÷199,9. Za pomocą uchwytu na ławie fotometrycznej umieszczano kolejno w strumieniu wzorca światłości oraz pozostałych źródeł światła luksomierz odniesienia, a następnie luksomierz badany.