Zamówienia publiczne szkolenia otwarte odbywają się zarówno online jak i w Warszawie,

2021-01-16

W trybie podstawowym, zarówno w wariancie I jak i w wariancie II, dokumentem instrukcyjnym dla wykonawców, poza ogłoszeniem o zamówieniu, będzie specyfikacja warunków zamówienia (SWZ). Szkolenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województw: lubuskiego, zachodnio-pomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Zamówienia publiczne szkolenia https://szkolenia-eureka.pl/szkolenie-z-zamowien-publicznych/ otwarte odbywają się zarówno online jak i w Warszawie, natomiast szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju. Materiały szkoleniowe zgodne z tematyką szkolenia, wykładowca z wiedzą praktyczną z zakresu elektronizacji zamówień publicznych.